Ordre del dia #PleBellreguard 02/07/2015


ORDRE DEL DIA

convocatòria_plens

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del dia 13 de juny de 2015.
  2. Constitució del grups polítics.
  3. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de delegació d’atribucions i de nomenament de tinents d’alcalde.
  4. Proposta de ratificació, si escau, del nomenament de tresorer i de fixació de fiança a dipositar.
  5. Proposta de constitució de la Junta de Govern Local.
  6. Fixació de la periodicitat de les sessions plenàries de l’Ajuntament.
  7. Constitució i composició de la Comissió especial de comptes.
  8. Nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats.
  9. Dació de compte del decret d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015 sobre delegació de la competència per a la celebració de matrimonis civils.
  10. Delegació del Ple en la Junta de Govern Local.

Bellreguard, 26 de juny de 2015

O tambè pots descarregar-te’l al següent enllaç: Plenari extraordinari juliol 2015

Arxivat en: Documents, General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *