Aclariment a les veïnes i veïns de Bellreguard

Davant del comunicat difós pel Partit Popular de Bellreguard en el qual es manipula la informació que conté sobre el plenari del passat dimecres 22 de juliol, amb l’única intenció de confondre la ciutadania, el Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament de Bellreguard vol fer els següents aclariments:

  • Els grups municipals de Compromís i Socialistes de Bellreguard no van presentar cap “moció d’urgència” al plenari ordinari del passat dia 22 de juliol, si no una “esmena de substitució” a la moció presentada pel grup municipal Popular amb data de registre d’entrada a l’Ajuntament de 26 de juny, i en la qual esmena es demanava al plenari que el següent text inclós en la moció esmentada del Partit Popùlar: “iniciar la incoació d’un expedient per a realitzar una Auditoria externa de comptes (econòmica i financera) realitzada per empresa de reconegut prestigi, des de l’any 2007 fins el moment de deixar l’alcaldia en 2015 el Grup Popular Municipal”, fóra substituït per la següent redacció: “sol·licitar a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana una auditoria de comptes des de l’any 2007 fins el moment de deixar l’alcaldia en 2015 el Grup Municipal Popular”.
  • L’esmena de substitució és un mecanisme contemplat en l’article 97.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, i que textualment diu: “Enmienda, es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro, mediante escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto.” Per tant, no cap la urgència, ja que és suficient de presentar-la en el moment just abans de deliberar qualsevol moció que es vulga esmenar. No obstant, l’esmena de substitució va ser presentada per registre d’entrada el dia 17 de juliol.
  • El Grup Municipal de Compromís per Bellreguard ni s’ha negat a fer l’auditoria demanada pel Partit Popular, ni té cap cosa a amagar com ens acusa el Partit Popular, només que siga per un motiu més que obvi: Compromís no ha governat l’Ajuntament de Bellreguard entre els anys 2007-2011, ni en la legislatura 2011-2015.
  • El primer compromís adquirit per Compromís per Bellreguard en el seu projecte electoral (que poden confirmar en aquest enllaç: Un projecte de Poble) és: “Auditoria pública per determinar quin deute correspon a un comportament il·legítim de l’Ajuntament”. Així mateix, la primera acció del programa de govern, contemplada en l’”Acord per la governabilitat de Bellreguard” signat entre Compromís per Bellreguard i Socialistes de Bellreguard (que poden confirmar en aquest enllaç: Acord de govern), diu: “Auditoria pública a l’inici i en finalitzar el mandat corporatiu”.
  • L’única preocupació plantejada per Compromís per Bellreguard ha estat que NO COSTE UN CÈNTIM A LES BELLREGUARDINES I BELLREGUARDINS l’auditoria en qüestió, plantejada en termes absolutament polítics pel Partit Popular. En aquest sentit va ser presentada l’esmena de substitució a la moció presentada pel Partit Popular. La qual esmena, com hem exposat adès, l’única cosa que modifica és que siga la Sindicatura de Comptes, organisme oficial de la Generalitat, i no una “EMPRESA DE RECONEGUT PRESTIGI” com demanava el PP, la que faça l’esmentada auditoria per estalviar, com a mínim, entre 15.000 i 20.000 euros al poble.
  • L’esmena de substitució va ser aprovada pels 2 regidors de Compromís i els 4 del Partit Socialista, i rebutjada pels 5 regidors del Partit Popular, amb la qual cosa el text esmenat s’introduïa en la moció del Partit Popular. Presentada la moció a votació, rebia els vots en contra del Partit Popular a la seua pròpia moció, mentre que Partit Socialista i Compromís votaven a favor.
Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *