Ordre del dia #PleBellreguard 16/09/2015

convocatòria_plensORDRE DEL DIA

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del dia 22 de juliol de 2015.
 2. Dació de compte del decret d’Alcaldia de data 11 d’agost de 2015 sobre contenciós administratiu procediment abreviat 000002/2015.
 3. Dació de compte del decret d’Alcaldia de data 11 d’agost de 2015 sobre contenciós administratiu procediment abreviat 000278/2015.
 4. Dació de compte del decret d’Alcaldia de data 24 d’agost de 2015 sobre aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2016.
 5. Proposta de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 6. Proposta de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles.
 7. Proposta de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local per taules, cadires, tribunes, entarimats, tarimes, tanques i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa.
 8. Aprovació compte general del pressupost exercici 2014.
 9. Renovació jutge de pau suplent.
 10. Moció per una educació de qualitat que garantisca a tot l’alumnat valencià les competències necessàries per afrontar els reptes de la societat del segle XXI.
 11. Proposta de retirada de placa commemorativa existent en el Centre de Salut de Bellreguard.
 12. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia.
 13. Propostes, qüestions i contestació a preguntes.

Bellreguard, 10 de setembre de 2015

O tambè pots descarregar-te’l al següent enllaç: Plenari ordinari setembre 2015

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *