Ordre del dia #PleBellreguard 14/10/2015

convocatòria_plensORDRE DEL DIA

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió del dia 16 de setembre de 2015.
 2. Proposta de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local relatiu a parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats a terrenys d’ús públic i indústries carrerenques i ambulants i rodatges cinematogràfics.
 3. Proposta de modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ús de les instal·lacions esportives municipals.
 4. Proposta de modificació de l’Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Bellreguard i de la potestat sancionadora en matèria tributària local.
 5. Proposta d’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana de Bellreguard.
 6. Inici de l’expedient del contracte administratiu per a l’adjudicació de l’obra de construcció de la Casa de la Música del T.M. de Bellreguard.
 7. Sol·licitar la devolució del saldo deutor de la liquidació definitiva PIE 2013 en 120 mensualitats.
 8. Moció del Grup Municipal Popular relativa a la subvenció de llibres de text.
 9. Moció resolutiva d’adhesió a la Xarxa de municipis acollidors.
 10. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia.
 11. Propostes, qüestions i contestació a preguntes.

Bellreguard, 8 d’octubre de 2015

O tambè pots descarregar-te’l al següent enllaç: Plenari ordinari octubre 2015

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *